Home > England > Al Bangura Bang Bang Bang

Al Bangura Bang Bang Bang

Learn the lyrics to Al Bangura Bang Bang Bang football song, a Watford fan chant.

Al Bangura Bang Bang Bang Football Chant Lyrics

Bang Bang Bang,
Al Bangura,
Bang Bang Bang,
Al Bangura.
.
.