Home > England > Boro, Boro, Boro…

Boro, Boro, Boro…

Learn the lyrics to Boro, a Boro, a Boro… football song, a Peterborough fan chant.

Boro, Boro, Boro… Football Chant Lyrics

Boro,
Boro,
BORO!BORO,
Boro,
Boroooooo,
Boro!Boro,
Boro,
BORO!BORO,
Boro,
Boroooooo,
Boro!