Home > England > Der F*ck Off

Der F*ck Off

Learn the lyrics to Der F*ck Off football song, a Southampton fan chant.

Der F*ck Off Football Chant Lyrics

DerDer der,
Der der,
der der,
der der,
Der der,
der dede der,
Der de der der der de,
de.
.
.
.
.
F*CK OFF!!