Home > England > Na Nanana Keano!

Na Nanana Keano!

Learn the lyrics to Na Nanana Keano! football song, a Sunderland fan chant.

Na Nanana Keano! Football Chant Lyrics

Na na na nananaaaa nananaaaa Keano,
Na na na nananaaaa nananaaaa Keano.
.
.