Home > England > Nah Nah Nah Boro

Nah Nah Nah Boro

Learn the lyrics to Nah Nah Nah Boro football song, a Peterborough fan chant.

Nah Nah Nah Boro Football Chant Lyrics

Naaaah nah nah,
Nah ne-nah nah,
Nah ne-nah nah,
Boro.
.
.
(repeated)