Home > England > Saganowski

Saganowski

Learn the lyrics to Saganowski football song, a Southampton fan chant.

Saganowski Football Chant Lyrics

De de de de Saganowski,
De de de de Saganowski,
De de de de Saganowski,
De de de de Saganowski,
repeated.
.
.