Home > England > Watford, Watford

Watford, Watford

Learn the lyrics to Watford, a Watford football song, a Watford fan chant.

Watford, Watford Football Chant Lyrics

Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford,
Watford.
.
.
.
repeated